mấy hôm trước k biết có bạn nào lượn vô nhà rồi thấy nhà mình bị xóa mất không. hú vía. k biết sao bị thế. bây giờ lấy được rồi. may quá :)))